Obavijesti

Pravni odnosi

Statusne promjene: pripojenje subjekta upisa drugom

Ovim putem obavještavamo sve naše kupce i poslovne suradnike , da je trgovačko društvo Zubić Nekretnine d.o.o., pripojeno drušvu ZUBIĆ GRADNJA d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Svetice 42, upisano u sudskom registru kod Trgovačkog suda u Zagrebu s MBS: 080946989, OIB: 07662380252, kao društvu preuzimatelju, temeljem Odluka o pripajanju trgovačkih društava od 30.11.2016. godine i Ugovora o pripajanju od 30.11.2016. godine.

Slijedom toga , sva prava i obveze koje je trgovačko društvo Zubić Nekretnine d.o.o., imalo prema trećim osobama, preuzima na sebe tvrtka Zubić Gradnja d.o.o..